Akaydın Hukuk Bürosu İletişim Bilgileri

Adres: Rumeli Caddesi Bekiroğlu İş Hanı No:74 Kat:5 Da:502 Nişantaşı/İSTANBUL

Tel : 0212 219 24 77

Fct : 0530 463 07 87

Fax : 0212 219 24 17

E-mail:
 Özgeçmiş

Av. Ceyda Cimilli Akaydın


Orta Öğretimini Çanakkale Anadolu Lisesinde tamamlayan Ceyda Akaydın, 1998 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde lisans, 2004 yılında İstanbul Üniversitesi Özel Hukuk Anabilim Dalında Yüksek Lisans eğitimlerini tamamladı. Halen İstanbul Üniversitesi Özel Hukuk Anabilim Dalında bayiilik sözleşmeleri konusunda doktora tezi çalışmalarını sürdürmektedir. Akademik çalışmalarından bazıları:
 • İnternet ortamında telif hakkı ihlalleri (yayınlanmış master tezi)
 • Alan adlarının haczi
 • İnternet ortamında sözleşme ve uyarılar
 • Yazılımlar üzerindeki hakların FSEK kapsamında incelenmesi
 • İnternet üzerinden yapılan saldırılar sonrasında yapılması gerekenler
 • Erişilebilir kılma hakkı
 • Mimari eserler üzerindeki haklar
 • Alan adı uyuşmazlıklarının uluslar arası çözüm mekanizmaları dır.
1999-2000 yılları arasında İstanbul Hukuk Bürosunda Stajyer Avukat, 2000-2001 yılları arasında Öngören Mutlu Hukuk Bürosunda Stajyer Avukat ve büroya bağlı olarak MU-YAP'ta (Müzik Yapımcıları Meslek Birliği) Avukat olarak çalıştı. 2001 yılında İstanbul Üniversitesi Enformatik Bölümü'nde Araştırma Görevlisi olarak akademik kariyerine başlayan Ceyda Cimilli Akaydın, bu görevinden 2008 yılında ayrıldı.

Halen serbest avukatlık yapan Ceyda Cimilli Akaydın müvekkillerine hukuki açıdan sorunsuz iş süreçleri ağırlıklyürütebilmelerini sağlamak için hukuki risk analizi, sözleşme danışmanlığı ve genel hukuk danışmanlığı hizmetlerini sunmakta ve ağırlıklı olarak bilişim hukuku, marka ve telif hakları, alan adlarından kaynaklanan uyuşmazlıklar,bayii ilişkileri konularında olmak üzere her alanda dava takibi yapmaktadır.

Ceyda Cimilli Akaydın, Marmara Üniversitesi Almanca İşletme Enformatiği Bölümü'nde öğretim görevlisi olarak çalışmakta, şirketlere özel hazırlamış olduğu karma eğitimlerin yanında aşağıdaki eğitimleri de tasarlayıp sunmaktadır:
 • Hukukçular için bilişim hukuku
 • Hukukçu olmayan profesyoneller için bilişim hukuku
 • Stajyer avukatlar için ticaret ve rekabet hukuku (İstanbul Barosu staj eğitim merkezi)
 • Satınalma ve satış yöneticileri için sözleşmeler hukuku
 • Bilişim sözleşmeleri ve yazılımlara ilişkin haklar
 • Mimarlar için mimari eserlere ilişkin sözleşmeler ve mimari eserler üzerindeki haklar
 • İş hukuku ve taşeron sözleşmeleri
 • Kamu ihale hukuku eğitimler
 • Her yöneticinin bilmesi gereken hukuki hususlar
 • Müzakere zirveleri (diğer eğitimcilerle karma eğitim)
 • Satış zirveleri (diğer eğitimcilerle karma eğitim)
 • Satınalama zirveleri (diğer eğitimcilerle karma eğitim)
 • Yönetici asistanları zirveleri (diğer eğitimcilerle karma eğitim)
 • Taşeron yönetimi zirveleri (diğer eğitimcilerle karma eğitim)
 • İnsan kaynakları zirveleri (diğer eğitimcilerle karma eğitim)
İstanbul Barosu Bilişim Merkezi kurucu üyesi, Türkiye Bilişim Derneği ve İnternet Kurulu Alan Adları (DNS) Çalışma grubu üyesi olan Akaydın evli ve bir çocuk annesidir.
 
Akademik Özgeçmiş

Av. Ceyda Cimilli Akaydın

KİŞİSEL BİLGİ


 • Milliyet:T.C.
 • Doğum Yeri:İstanbul
 • Mesleği : Avukat / Eğitimci
 • Tel: 0212 2192477

EĞİTİM


1986 - 1993 Çanakkale Anadolu Lisesi
1993 - 2000 Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
2002 - 2005 İstanbul Üniversitesi Özel Hukuk Anabilim Dalı Master Programı (Tez Konusu İnternet üzerinden Telif Hakkı İhlalleri)
2005 - İstanbul Üniversitesi Özel Hukuk Anabilim Dalı Doktora Programı (tez aşamasında, Tez konusu Bayilik Sözleşmeleri)

ALINAN KURS VE KATILINAN SEMİNERLER


 • WIPO Distance Learning Programme -Intellectual Property (Fikri Haklar eğitimi -internet üzerinden-
 • WIPO Distance Learning Programme Copyright and Related Rights (DL-201E) -internet üzerinden-
 • İstanbul Barosu İnternet ve hukuk komisyonu iç eğitimleri ve genel eğitim ve seminerleri
 • İstanbul Barosu Rekabet Hukuku Komitesi Sürekli Seminerleri
 • İstanbul Barosu Staj Eğitim Merkezi Özel Mahkemeler Eğitimi
 • İstanbul Barosu Staj Eğitim Merkezi Fikri ve Sınai Haklar Hukuku Eğitimi
 • Avrupa Birliğine Girerken Devlet Yardımları ve Rekabet Semineri
 • Eğitimcinin Eğitimi
 • Yazılımlar Üzerindeki Hakların FSEK Çerçevesinde İncelenmesi
  e-net Sempozyumları 2001-2002 Seminer çalışmaları
 • İnternet ortamında telif Hakkı İhlalleri
  Türkiye Bilişim Hukuku Sempozyumu , Mercury Hotel, İstanbul 2002 - Düzenleme komitesi
 • İnternet Saldırıları Sonrasında Yapılması Gerekenler
  Akademik Bilişim 2004 KTU, Trabzon
 • Yazılımlar Üzerindeki Telif Hakları
  Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul 4 Mayıs 2004
 • Erişilebilir Kılma Hakkı
  Türkiye Bilişim Hukuku Sempozyumu, Kadir Has Üniversitesi, İstanbul 29 Mayıs 2004 - düzenleme Komitesi
 • İnternet ortamında uyarı ve sözleşmeler
  BİLTEK sempozyumu
  Eskişehir 10-12 Haziran 2005
 • Ulaştırma Bakanlığı İnternet Üstkurulu Alan Adları Çalışma Grubu Uyuşmazlıkları Çözüm Mekanizması Oluşturma Çalıştayı - Bolu 25-26 haziran 2005
 • Bilişim Sektöründe Fikri Mülkiyet Hakları eğitimi - TBD İstanbul Şubesi - 20 Mart 2005
 • Biltek 2005 Kongresi "İnternet Ortamında Uyarı ve Kullanıcı Sözleşmeleri:Kullanıcı Bakış Açısı ve Hukuki Bağlayıcılık" konulu çalışmanın sunumu. - Eskişehir 10-12 Haziran 2005
 • E- transformation in Learning Uluslar Arası Konferansı / katılımcı - Sabancı Üniversitesi 21 Nisan 2005
 • İstanbul'da e-yaşam paneli - İstanbul Üniversitesi - 20 Nisan 2005
 • III. Bilişim Hukuku Kongresi
  Galatasaray Üniversitesi - 2006 - düzenleme komitesi-
 • İnternet yasakları hukuki ve insani boyuty sempozyumu - düzenleme komitesi / konuşmacı - Mayıs 2007 -
 • Webrazzi & The Cruch meeting - Konuşmacı - Ağustos 2007 -
 • İstanbul 2. Bilişim Kongresi - Kurumsal yazılım - Mayıs 2007 - konuşmacı
 • Yazılım Sektöründe Hukuki Sorunlar, Sözleşmeler ve Anlaşmazlıklar'' - Aralık 2008 - konuşmacı
 • 2 Aralık 2010 İnet-d -konuşmacı

PROFESYONEL DENEYİM


2008 - Serbest Avukat / hukuk danışmanı

Bilişim, eğlence, perakende ve diğer sektörlerdeki müvekkil şirketlere hukuki risk analizi, sözleşme danışmanlığı ve diğer hukuki konularda danışmanlık hizmeti verilmesi.

2002 - Serbest eğitimci

Boğaziçi Eğitim, Netron gibi sektörde lider eğitim kurumlarında sözleşmeler hukuku, yazılımlar ve telif hakları, her yöneticinin bilmesi gereken konular gibi çeşitli hukuk eğitimleri verilmesi

2002 - Serbest teknik tercüman

Avrasya tercüme, Turkuaz tercüme ve diğer bazı sektörde öncü çeviri şirketlerinde hukuki tercüme danışmanlığı
Temmuz 2003- Şubat 2008 İstanbul Üniversitesi Araştırma Görevlisi
İ.Ü. Enformatik Bölümü araştırma görevlisi, Internet üzerinden Telif Hakkı İhlalleri konulu tez çalışması

Haziran 2002 - Temmuz 2003 Serbest Avukat eğitimci

Boğaziçi Eğitim Danışmanlık, Netron eğitim Merkezi, Çözüm Eğitim ve Danışmanlık, Türkiye Bilişim Derneği ve İstanbul Barosu'nda eğitimler

2002 - 2003 Öngören - Mutlu Hukuk Bürosu / MU-YAP

* Stajyer Avukat - Avukat
Öngören - Mutlu Hukuk Bürosu'nun Stajyeri olarak MU-YAP'ın bünyesinde Hukuk Bürosu'nun danışmanlık yaptığı alanlarda Büro ile MU-YAP'ın koordinasyonunu sağlamak, eser sahibinin haklarına komşu haklar konusunda diğer ülkelerin ve WIPO'nun mevzuatını inceleyip gerekli çevirileri yapmak.

2000 - 2001 İstanbul Hukuk Bürosu İstanbul

* Stajyer Avukat
Büro içerisinde öncelikli olarak hukuk eğitimleri ve uluslar arası hukuk danışmanlığı birimlerinde staj çalışması.

1999 - 2000 Tübitak Marmara Araştırma Merkezi Gebze

* Microsoft Uygulamaları Eğitimcisi
Kurum İçerisinde 6 aylık süre içerisinde Microsoft uygulamaları eğitimleri verilmesi

1997 - 2000 Microsoft Uygulamaları Eğitimcisi İstanbul

* Executrain, Netron, İDEA, Netsoft Microsoft Yetkili Eğitim Merkezlerinde Eğitimcilik
Yukarıda sayılan Microsoft Yetkili Eğitim Merkezlerinde (1.5 yıl Executrain'de full- time olmak üzere) çeşitli şirketler çalışanlarına Microsoft yazılımları eğitimleri verilmesi

1996-1997 Turk.Net İstanbul

* Part-time Müşteri Hizmetleri ve Destek Yetkilisi
Öğrenciliğim sırasında part-time olarak müşteri hizmetlerinde ve sonrasında dönem dönem teknik destek ekibinde çalışma.

YABANCI DİL BİLGİSİ


İngilizce

Hukuki makalelerden ve yabancı mevzuatı takip edebilecek ve çeviri yapabilecek düzeyde

Almanca

Başlangıç düzeyi

BİLGİSAYAR BİLGİSİ


Microsoft Office Uygulamaları

Çok iyi derecede

Machintosh

Kullanıcı seviyesinde

ÖZEL İLGİ ALANLARI


 • Özellikle internet ve hukuk ve fikri-sınai mülkiyet hukuku
 • Edebiyat, anti ütopik ve epik romanlar
 • Yüzme

ÜYE OLUNAN DERNEK VE KURULUŞLAR


 • İstanbul Barosu İnternet ve Hukuk Merkezi
  Komisyon kurucu üyesi
 • Türk Bilişim Derneği - İstanbul şubesi Hukuk Çalışma Grubu kurucusu / başkanı -
 • Ulaştırma Bakanlığı İnternet Üst Kurulu DNS (Alan adları) çalışma grubu TBD temsilcisi